Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 19 mei 2015
1.
T01721

Toezegging Hoofdstuk 7 Grondwet (CII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2015 inzake beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet (CII, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01721 als voldaan.

2.
Mededelingen en informatie

Met betrekking tot wetsvoorstel 34075 (Samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging grens met de gemeente Weesp) merkt de commissie het volgende op. Zij heeft op 1 mei 2015 met betrekking tot dit wetsvoorstel verslag uitgebracht. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk donderdag 21 mei 2015, 16:00 uur, kan het wetsvoorstel op 26 mei 2015 als hamerstuk worden afgedaan, tenzij een van de commissieleden daartegen bezwaar maakt. De staf stuurt de nota na ontvangst rond onder de commissieleden, die tot vrijdag 22 mei 2015, 16:00 uur, kunnen reageren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman