Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
T01721

Toezegging Hoofdstuk 7 Grondwet (CII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2015 inzake beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet (CII, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01721 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman