Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 19 mei 2015
1.
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 juni 2015.

2.
34058

Wet windenergie op zee

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 mei 2015.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister en staatssecretaris van EZ van 23 april 2015 in reactie op brief van 3 februari 2015 (verslag schriftelijk overleg 34000 XIII, J)

De commissie besluit:

- Toezegging T01270 als openstaand te beschouwen in afwachting van de brief;
- Toezegging T01283 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2015, in afwachting van de evaluatie;
- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen, totdat de aanpassing van de werkingsduur bij wet is geregeld;
- Toezegging T01385 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016;
- Toezegging T01529 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01559 als openstaand te beschouwen, totdat het wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen en in werking is getreden;
- Toezegging T01606 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016, in afwachting van de evaluatie;
- Toezegging T01626 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2016, in afwachting van de begroting;
- Toezegging T01679 als openstaand te beschouwen, totdat de AMvB in werking is getreden;
- Toezegging T01917 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01919 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2015, in afwachting van de brief.

4.
Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 april 2015 in reactie op brief van 3 april 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, K)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

Brief van de minister van EZ van 15 april 2015 in reactie op brief van 13 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 34175, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt mogelijk geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos); uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015. Indien dit het geval is, zal de conceptbrief per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer