Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 mei 2015
1.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Linthorst) en CDA (Van Bijsterveld). De commissie bevestigt de eerdere besluitvorming van 28 april 2015: onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de daarin gestelde vragen - uiterlijk vrijdag 22 mei 2015, 16:00 uur - acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 mei 2015.

2.
34130

Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3.
T02068

Toezegging Fiscale aftrek studiekosten (34.035)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 mei 2015 inzake brief NRTO fiscale aftrek studiefinanciering (34035, L) wenst het lid Essers (CDA) met de minister in overleg te treden. De staf maakt een conceptbrief en mailt deze rond aan de overige commissieleden, met een reactietermijn tot vrijdag 22 mei, 12:00 uur. De toezegging blijft openstaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman