Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding meldingsplicht bij medisch-wetenschappelijk onderzoek (33.646)

-
33.646

Uitbreiding meldingsplicht bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer