Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- 33683 - Verbetering wanbetalersmaatregelen

Brief van de minister VWS van 29 april 2015 met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden (33683, C)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 29 april 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer