Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)

-
T01992 en T01996 - Toezegging Bestuurlijke ondersteuning gemeenten en toezegging Privacy impact assessments sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 28 april 2015 (33841, T)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezeggingen hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer