Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 26 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgië (34.115)

-
Inventarisering beschikbaarheid Minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldavië; Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgië; Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De commissies stellen voor om op 30 juni 2015 de wetsvoorstellen 34.114, 34.115 en 34.116 plenair te behandelen.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz