Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30.538)

-
30538

Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren