Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 juni 2015
1.
34123

Wet hergebruik van overheidsinformatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 30 juni 2015.

3.
T01688

Toezegging Instrument voor ondersteuning lokale politieke partijen (32.752)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juni 2015 inzake toezegging T01688 (32752, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie zet de einddatum van de toezegging op 1 januari 2017.

4.
T01605

Toezegging Overleg over wethoudersnorm (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 mei 2015 inzake stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (32600/33978, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft openstaan.

5.
T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2015 inzake toezegging regierol eindbeeld aanstellingswijze burgemeester (33239, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft openstaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman