Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2015 inzake toezegging regierol eindbeeld aanstellingswijze burgemeester (33239, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft openstaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman