Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33.978)

-
T01605

Toezegging Overleg over wethoudersnorm (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 mei 2015 inzake stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (32600/33978, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft openstaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman