Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015
1.
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek uit te stellen tot het moment waarop zij beschikt over de aan de Raad van State gevraagde voorlichting alsmede over de reactie van de regering daarop.

2.
34147

Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
E150009

Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Motie-Koning c.s. (34024, G) inzake inzicht in de kosten van de UPD

Brief van de minister van Economische Zaken van 2 juni 2015 (34024, H)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 23 juni 2015.

5.
C EK, AB

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo's; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Op voorstel van het lid Ester (CU) wordt besloten de commissie BiZa/AZ - die is belast met de regiefunctie ten aanzien van het POC-rapport - in overweging te geven na te gaan of er mogelijkheden zijn in enigerlei vorm te komen tot een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de rijksdienst. De jaarbrief 2015 zou daarbij kunnen worden betrokken.

6.
Verkoop deel aandelenpakket LIOF

Brief van de minister van Economische Zaken van 5 juni 2015 (28165, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer