Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Verkoop deel aandelenpakket LIOF

Brief van de minister van Economische Zaken van 5 juni 2015 (28165, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer