Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
C EK, AB

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo's; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Op voorstel van het lid Ester (CU) wordt besloten de commissie BiZa/AZ - die is belast met de regiefunctie ten aanzien van het POC-rapport - in overweging te geven na te gaan of er mogelijkheden zijn in enigerlei vorm te komen tot een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de rijksdienst. De jaarbrief 2015 zou daarbij kunnen worden betrokken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer