Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E120003 en E120004

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 8 juni 2015 inzake rapportages gegevensbescherming


De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2015 (33169, Z) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren