Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte (33.965)

-
33965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 juni 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer