Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 juni 2015
1.
34146

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 7 juli 2015 plenair te behandelen.

3.
T01972

Toezegging Witte vlekken in de basisinfrastructuur (33.750 VIII)

De commissie besluit de bespreking van 'Ruimte voor cultuur. Brief uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020' (34000 VIII, H) aan te houden tot 23 juni 2015.

4.
T02068

Toezegging Fiscale aftrek studiekosten (34.035)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juni 2015 inzake schrappen aftrek scholingsuitgaven (34035, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02068 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman