Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 7 juli 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman