Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863) (T02024)

- T02024

Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863)

Het lid Hoekstra (CDA) maakt kenbaar nog een enkele vraag te willen stellen. De conceptbrief op basis van zijn inbreng zal volgende week geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren