Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- 33308

Wet auteurscontractenrecht

De commissie besluit inbreng te leveren voor het (nader voorlopig) verslag op 23 juni 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren