Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)

-
34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 7 juli 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren