Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015. Zij besluit voorts dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 34138 (digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren