Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (34.082)

- 34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren