Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)

-
34003, H

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2015 in reactie op de commissiebrief van 2 juni jl. (verslag schriftelijk overleg; 34003, H), waarin de staatssecretaris toezegt de Kamer op de hoogte te zullen houden van de voortgang van het overleg in het zogeheten SVLO (Samenwerking Vpb-plicht Lokale Overheden). Dit voornemen zal als toezegging worden geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren