Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte (33.965)

-
33965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Flierman), PVV (Van Hattem), SP (Meijer) en ChristenUnie (Kuiper).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer