Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie betreurt het zeer dat de staatssecretaris niet beschikbaar is op 7 juli aanstaande en de plenaire behandeling daarom geen doorgang kan vinden op die datum. Zij stelt voor het wetsvoorstel nu op 22 september 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman