Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 juni 2015
1.
34178

Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Wezel) en GroenLinks (Strik). Onder voorbehoud dat de memorie van antwoord tijdig wordt aangeboden en de commissie op 30 juni eindverslag kan vaststellen stelt de commissie voor het voorstel op 30 juni 2015 plenair te behandelen (inclusief eventuele stemming).

2.
33308

Wet auteurscontractenrecht

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en CDA (Van Rij). Onder voorbehoud dat de gestelde vragen tijdig en adequaat beantwoord worden stelt de commissie voor het voorstel op 30 juni 2015 plenair te behandelen (inclusief eventuele stemming).

3.
34081

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

4.
Mededelingen en informatie

De voorzitter attendeert de leden op de uitnodiging voor een werkbezoek aan een van de gerechten tijdens het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren