Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

-
33308

Wet auteurscontractenrecht

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en CDA (Van Rij). Onder voorbehoud dat de gestelde vragen tijdig en adequaat beantwoord worden stelt de commissie voor het voorstel op 30 juni 2015 plenair te behandelen (inclusief eventuele stemming).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren