Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2015
1.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De commissie stelt voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te verplaatsen naar 29 september 2015.

2.
C EK, AB

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo's; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 22 juni 2015 inzake de behandeling van het wetsvoorstel wanbetalersmaatregelen (verslag schriftelijk overleg; 33683, E) spreekt de commissie uit dat zij er aan hecht nog vóór het zomereces te kunnen beschikken over de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van het amendement op volgnummer 41 en de juridische analyse.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer