Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De commissie stelt voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te verplaatsen naar 29 september 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer