Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- Rondvraag

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 22 juni 2015 inzake de behandeling van het wetsvoorstel wanbetalersmaatregelen (verslag schriftelijk overleg; 33683, E) spreekt de commissie uit dat zij er aan hecht nog vóór het zomereces te kunnen beschikken over de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van het amendement op volgnummer 41 en de juridische analyse.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer