Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

- 32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 juni 2015 inzake Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32769 / 33966, H) besluit de commissie op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman