Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400) (T01653)

- T01653

Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400)

De commissie bespreekt de conceptbrief die is opgesteld in reactie op de brief van de minister van Financiën van 1 juni jl. (33400, AE). Een aangepaste versie van de brief zal op 7 juli 2015 in de commissie voor vaststelling worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren