Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Advies VO-raad loopbaanoriƫntatie (34.035) (T02058)

-
T02058

Toezegging Advies VO-raad loopbaanoriƫntatie (34.035)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2015 inzake 'toekomstroom LOB, een stroompunt loopbaangericht onderwijs' (34035, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02058 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman