Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 juni 2015
1.
34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.

2.
Toezegging T01814 (SER-advies arbeidsmigratie)

Brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met kabinetsreactie SER-advies arbeidsmigratie (33475, I en bijlagen)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 16 juni met de kabinetsreactie. De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 8 september 2015 inbreng hiervoor. Toezegging T01814 kan met de brief als voldaan worden beschouwd.

3.
Toezeggingen T01986 (Debat kostendelersnorm AOW) en T01987 (Mantelzorgonderzoek)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 18 juni 2015 over uitstel kostendelersnorm AOW (33801, F en bijlagen)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 18 juni. De conceptbrief wordt op 7 juli 2015 ter vaststelling geagendeerd.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Schalk (SGP) wijst naar aanleiding van het planningsoverzicht op de (initiatief)voorstellen die al langere tijd bij de Tweede Kamer aanhangig zijn en waar weinig schot in lijkt te zitten.

5.
Rondvraag

De fractie van D66 bereidt schriftelijke vragen voor over de ratio achter de aftopping van de 100.000 euro grens voor deeltijdwerkers naar rato van het aantal gewerkte uren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren