Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren