Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
1.
34178

Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

De commissie brengt eindverslag uit en besluit dat het voor diezelfde dag voorziene plenaire debat doorgang kan vinden.

2.
Mededelingen en informatie

Vastgesteld wordt dat enkel de fractie van de VVD nog behoefte heeft aan plenair debat heden over wetsvoorstel 33308 (auteurscontractenrecht). De volledige behandeling zou in één tijdsblok plaats kunnen vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren