Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

-
Mededelingen en informatie

Vastgesteld wordt dat enkel de fractie van de VVD nog behoefte heeft aan plenair debat heden over wetsvoorstel 33308 (auteurscontractenrecht). De volledige behandeling zou in één tijdsblok plaats kunnen vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren