Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
Gezamenlijke behandeling 34059 en 34138

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Rombouts), D66 (Backer), SP (Ruers) en PvdA (Beuving). De commissie bespreekt tevens de ingekomen uitnodiging voor een werkbezoek van de Raad van State aan Spir-it, de ict-dienstverlener van en voor de Rechtspraak. De leden Duthler (VVD) en Backer (D66) hebben interesse om hieraan deel te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren