Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- Rondvraag

De commissie ziet de in het verslag schriftelijk overleg over de wanbetalersmaatregelen (33683, E) aangekondige reactie bij voorkeur voor het zomereces tegemoet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer