Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2015
1.
33691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuur

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 8 september 2015.

2.
34105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 29 september 2015 te houden.

3.
32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De fracties van CDA (De Vries-Leggedoor) en GroenLinks (Lintmeijer) leveren inbreng voor een brief aan de regering. De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief en laat deze circuleren onder de leden van de commissie.

4.
Gesprek met Raad van State, Centrale Raad van Beroep en Hoge Raad

De commissie wenst op 8 september 2015 een concreet datumvoorstel te bespreken voor een besloten informeel gesprek met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De commissie volgt de plannen van de commissie V&J voor gesprekken met de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad en zal aan deze gesprekken deelnemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman