Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 juli 2015
1.
34210 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
E150002

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

De commissie besluit de brief van 22 juni 2015 (34164, C) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
T02098 - toezegging inzake reactie op het rapport van CE Delft

Brief van de minister van EZ van 26 juni 2015 (33913, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

Voorts besluit de commissie de reactie op het rapport van CE Delft als onderwerp te behandelen bij het kennismakingsgesprek met de minister van EZ.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit een brief te sturen aan het ministerie van EZ over de voorhang van het Ontwerpbesluit elektriciteit en gas dat behoort bij het wetsvoorstel Stroom (34199), dat momenteel bij de Tweede Kamer aanhangig is. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissieleden worden voorgelegd.

5.
Rondvraag

De commissie besluit op 8 september 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZ inzake haar brief van 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer over productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer