Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiƫntie (33.913)

-
T02098 - toezegging inzake reactie op het rapport van CE Delft

Brief van de minister van EZ van 26 juni 2015 (33913, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

Voorts besluit de commissie de reactie op het rapport van CE Delft als onderwerp te behandelen bij het kennismakingsgesprek met de minister van EZ.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer