Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte (33.965)

-
33965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. De inbreng daarvoor dient uiterlijk vrijdag 10 juli 2015 te worden geleverd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer