Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2015
1.
34073

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 22 september 2015 plenair te behandelen.

2.
34053

Wet op de jeugdverblijven

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.

3.
Toezegging Vereenvoudiging berekening beslagvrije voet (T01988)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 juli 2015 met de kabinetsreactie op het preadvies 'Naar een nieuwe beslagvrije voet' voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

4.
Toezegging Doelgroepenregister (T02135)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de staatssecretaris van SZW van 30 juni 2015. De SP-fractie (Don) geeft aan hiervoor inbreng te willen leveren.

5.
Kostendelersnorm AOW

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW van 18 juni 2015 over uitstel kostendelersnorm AOW (33801, F en bijlagen) met een kleine wijziging vast.

Toezegging T01986 blijft als openstaand geregistreerd staan; toezegging T01987 wordt als deels voldaan geregistreerd.

6.
34000, O

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen op onder meer SZW-terrein. Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Dit onderwerp kan desgewenst aan de orde worden gesteld tijdens het op 29 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met de bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren