Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mantelzorgonderzoek (33.161 / 33.801) (T01987)

-
Kostendelersnorm AOW

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW van 18 juni 2015 over uitstel kostendelersnorm AOW (33801, F en bijlagen) met een kleine wijziging vast.

Toezegging T01986 blijft als openstaand geregistreerd staan; toezegging T01987 wordt als deels voldaan geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren