Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)

- 34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), D66 (Bredenoord), SP (Wezel) en GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren