Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Rondvraag

Naar aanleiding van de behandeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz -32402) is de voorzitter van de commissie op 28 augustus a.s. uitgenodigd door het Radboudumc. De uitnodiging zal per e-mail aan de leden van de commissie worden gestuurd.
Het lid Don (SP) meldt volgende week een gesprek te hebben met enkele organisaties over de Wkkgz. Andere leden kunnen daarbij aanwezig zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer