Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

- 32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 augustus 2015 inzake beantwoording vragen over de markttoets bij erfpachtgrond (32769/33966, I) wordt aangehouden tot 22 september 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman